สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์