Home    Product    พื้นสนามกีฬาอะคริลิค
พื้นสนามกีฬาอะคริลิค

พื้นสนามกีฬาอะคริลิค เป็นพื้นสนามที่สามารถใช้ได้ทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง โดยเฉพาะสนามกีฬาเทนนิส พื้นสนามกีฬาชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง สีมีความคงทน มีสารเคลือบป้องกัน UV และผ่านการรับรองจาก ITF (International Tennis Federation)