Home    Product    ลู่วิ่งและพื้นสนามกีฬา EPDM
ลู่วิ่งและพื้นสนามกีฬา EPDM

ลู่วิ่งยางสังเคราะห์และพื้นสนามเด็กเล่น พื้นผิวผลิตจากเม็ดยางสังเคราะห์ EPDM คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ หรือ IAAF วัสดุมีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศและรังสียูวี รวมทั้งสามารถก่อสร้างได้หลากหลายระบบและขนาดของพื้นที่ ดังนั้น เราจึงมอบการบริการ ออกแบบ และก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่